Sri Lanka Visit

VESCOA students visit Lunuganga Estates, Sri Lanka.