DAB/PAC

1 Dr.(Mr.) Prasad Ramanathan

Sr. Advisor, Capgemini, Mumbai

2 Mr. Haresh Hiranandani

Advisor, Accenture, Mumbai

3 Mr. Saisaketh Ramireddy

Alumni

4 Mr. Dayaram Patil

Advisor/Parent,Deloitte Consulting, Mumbai

5 Mr.  Belapurkar

Parent

6 Ms. Nidhi Shah

Alumni ,VESIT

7  Mr. Rahul Shetty

Student(B.E),VESIT

8 Ms. Riya Karia

Student(T.E.),VESIT

9 Dr. (Mrs.) Vijayalakshmi

Vice-Principal and Sr. Faculty,VESIT

10 Dr. (Mrs.) Shalu Chopra

H.O.D
IT Dept.,VESIT

11 Dr. (Mrs.) Shanta Sondur

PAC Member,VESIT

12 Mrs. Smita Jangle

PAC Member,VESIT

13 Mr. Manoj Sabnis

PAC Member,VESIT

14 Mrs. Asma Parveen

PAC Member,VESIT

14 Mrs. Charusheela Nehete

PAC Member,VESIT