Directory

Room No. Extension No. Staff Names
1 578 Mr. Wadhwani
505 Mrs. Durga and Mr. Vinayak
519 Mrs. Vaishali
583 Mr. Sachin
506 Miss. Hema and Mr. Nitesh
595/596 Mrs. Kajal
2 503 Trustee Room
531 Shri. Lalla Sir
511/512 Principal Madam
500 Operator
555 Mr. Vikas
3 516 Mr. Srinivasan
4 520 Canteen
7 501 Drawing Hall
8 509 Workshop
10 510 Miss. Ranjana M.(Lab A.)
11 513 Mrs. Maheshwari, Mr. Sameer
12 521 Admission Room
13 502 BCR
16 515 Exam Dept.
518 Entrance(Mrs. Mangal & Janvi)
597 Main Gate
Room No. Extension No. Staff Names
101 546 Mrs. K. Gupta
102 538 Mr. Prasad Godse
103 538 Mrs. Sangita K.(Lab A.)
104 539 Mrs. K. Chavan
105 540 Mrs. M. Khupse
Mrs. N. Warke
Mr. M. D. Patil
Mrs. D. Khemani
Mrs. S. Prasanna
106
107 536 Mr. Gopalkrishnan
108 537 Mrs. Rakhi Jadhav
Mrs. Amudha
Mrs. Mrunalini(Lab A.)
109 544 Mr. Kadar Shaikh
Mrs. Jayashree R.
110 542 MRs. D. Jagli
Mrs. A. Chanchlani
Mrs. K. Zemse(Lab A.)
111 545 Mr. R. Solanki
Mr. A. Parkar
116 543/547 Library
120 548 Mr. Vaidya
Mr. Joshi
Room No. Extension No. Staff Names
201 525 Mr. AbhayKshirsagar
Mrs. Asmita (Lab A.)
202 530 Mr. Hardik Shah
203 522 Mr. Birajdar
Mr. Chandrashekhar(Lab A.)
204 523 mrs. Kavita Tiwari
Mrs. Naveeta Kant
Mr. Abhijit Shete
Mr. Mrugrendra Vasmatkar
205 524 Mrs. A. Dudwadkar
Mrs. Mugdha(Lab A.)
206 526 Mrs. Sarita Kuhikar/Amruta Javeri
207 527
208 528 Vice Principal Room
533 Vice Principal Room outside(Mrs. Daya)
209 529 Mrs. J. Honmane
215 Mr. Yogesh Pandit
Room No. Extension No. Staff Names
301 551 Mrs. Manisha Gahirwal
Mr. Bala(Lab A.)
302 574 Mrs. Lifna
303 575 Mrs. Geeta Ajit /
Mrs. Indu Dokre
304 576 Mrs. Nupur Giri
Mrs. Gresha Bhatia
MRs. Sujuta Khedkar
Mrs. Sharmila Sengupta
305 577 Mr.Shivaji Methe
306 580 Mr. Pravin S./Mr. Raghuvendra
307 579 Mr. Prashant K
Mrs. Rupali H
308 582 Mrs. Abha Tiwari
Mrs. Priya R.L.
309 581 Mrs. Anjali Yeole
Mrs. Priyanka shah
Mrs. Pooja Nagdev
310A
310B
311 549 Mrs. Nishi Tiku
Central A. 586 Nagananda Sir
Room No. Extension No. Staff Names
401 553 Miss Priyanka Katkar
402 554 Mrs. Saylee Gharge
403 508 Mrs. Nandini A.
Mrs. Manisha Joshi
Mr. Vishwakarma (Lab A.)
404 556 Mrs. Shoba Krishnan
Mr. R.K. Kulkarni
Mrs. Shikha Nema
Mrs. Rajani Mangala
Mr. C.D. Rawat
Mrs. Manisha Chattopadhay
405 565 Mr. Ravi Shankar
406 566
407 567 Mrs. Monali Chaudhari
408 568
409 569
410 570 Mrs. Rasika Naik
Mrs. Monsha Sekar
411 573
Central A 502 Room CA-4A
Room No. Extension No. Staff Names
501 571 Mr. S.B.Singh
502 567 Mrs. Shashwati M.
Mrs. Sai Dhoble(Lab A.)
503 590 Miss. Maya Bhat
Mrs. Swati Naik(Lab A.)
504 558 Mrs. V. Khadilkar
Mrs. K. Karnik
Mrs. Netto M
Mrs. Barnali
Mr. Umbrikar
505 561 Mr. Amit Singh
Mr. Amar Jaiswar(Lab A.)
506 562 Mrs. Nishi Tiku
Mr. Shivkumar Goel
507A 587 Mr. Sandeep Utala
507B Mrs. Harsha Sharma
508 592 Mrs. Vijayalaxmi(Vice Principal)
Mrs. Smita Jangle
Mrs. Asha Bharambe
Mrs. Shanta Sondur
Mrs. Shalu Chopra
Mr. Manoj Sabnis
509 590 Mrs. B. Saha
Mrs. HJ.Hajgude
Mr. Shashank (Lab A.)
510 589 Mrs. Asma P.
Mrs. Pooja Shetty
511 Mrs. Charusheela Nehete
512 594 Mrs. Roopkala R.
513 591 Mrs. Vidya Pujari
Mrs. Vinita Mishra