Administrative Staff

 

SR No

NAME

DESIGNATION

1

NEETA NITIN MUNGE

SENIOR CLERK

2

POONAM SANJAY GORAKSHA

SENIOR CLERK

3

KALPANA VIJAYKUMAR

I/C OFFICE Sup dt.

4

RUPESH BHARAT SHELAR

SENIOR CLERK

5

AASTHA AJINKYA RAMANE

JUNIOR CLERK

6

MANGESH GANPAT PAWAR

ASSTT. LIBRARIAN

7

MAHENDRA POPATRAO BAGUL

CLERK

8

SHRIKRISHNA GANGARAM BHALEKAR

JUNIOR CLERK

9

DIKSHA RUPESH CHAVAN

JUNIOR CLERK

10

VAIBHAV SAKHARAM BANKAR

 CLERK

11

TEJASWINI NITIN KARKHANIS

LIBRARIAN