Administrative Staff

Sr. No.NameDesignation
1AAKASH LAXMAN DIGGEWADIOffice Supdt.
2NEETA NITIN MUNGESr. Clerk
3POONAM SANJAY GORAKSHASr. Clerk
4KALPANA VIJAYKUMARSr. Clerk
5RUPESH BHARAT SHELARSr. Clerk
6AASTHA AJINKYA RAMANEJr. Clerk
7MANGESH GANPAT PAWARLibrarian
8REKHA VIVEK LOKHANDEJr. Clerk
9MAHENDRA POPATRAO BAGULClerk
10SHRIKRISHNA GANGARAM BHALEKARJr. Clerk
11DIKSHA RUPESH CHAVANJr. Clerk
12LEO SREENIVASANAttendant